Rượu vang Gran Reserva là các dòng rượu vang được đánh giá trên các tiêu chuẩn khác nhau dựa trên chất lượng vùng do các chuyên gia về rượu vang đánh giá