Thùng rượu vang 6 chai mang đến sự tiện dụng cho khách hàng khi sử dụng cũng như vận chuyển hoặc biếu tặng

 

 

rượu vang chile thùng 6 chai
rượu vang thùng gỗ 6 chai