Thương hiệu Johnnie Walker thuộc sở hữu của Diageo, công ty đã sản xuất rượu whisky scotch pha trộn từ năm 1819. Công ty được thành lập vào năm 1825 bởi John Walker và con trai Alexander của ông. Ban đầu họ bán rượu whisky scotch pha trộn của mình với tên gọi “Walker’s Old Highland Whisky”, nhưng vào năm 1857, họ đổi tên thành Johnnie Walker theo tên sản phẩm nổi tiếng nhất của họ.