Rượu vang Maipo Valley là một trong những loại rượu vang nổi tiếng nhất của Chile1. Thung lũng Maipo có lịch sử phong phú về sản xuất rượu vang và trồng nho. Mặc dù những cây nho đầu tiên của Chile đã được trồng ở đây từ những năm 1540, nhưng mãi đến những năm 1800, nghề trồng nho mới được phát triển mạnh mẽ1.